Organisatie

Zengroep Oshida hanteert het principe van ‘zo weinig mogelijk regels’.

De organisatie wordt al meer dan 40 jaar volledig gedragen door geïnspireerde vrijwilligers. Daardoor zijn de kosten laag en is het mediteren toegankelijk voor iedereen. Voor wie de kosten desondanks te hoog zijn, geldt het principe dat je geeft wat je kunt missen. De kosten mogen nooit een blokkade zijn om te komen mediteren.

De zengroep kent de stichtingsvorm met een bestuur en tijdelijke- of  permanente werkgroepen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de voortgang van activiteiten en voert het financieel beheer van de stichting.

In het huishoudelijk reglement van de stichting is vastgelegd , dat het bestuur minimaal één keer per jaar een vergadering-in-grote-kring belegd. Daarvoor worden alle geïnteresseerde deelnemers uitgenodigd die zazen beoefenen binnen de zengroep.