Leesgroep

Vanuit de gemeenschap der dominicanen in Nijmegen, waarvan Chis Smoorenburg, stichter van zengroep Oshida, lid was, ontstond in 1990 voor de zengroep een studiegroep van klassieke boeddhistische en aanverwante teksten onder de deskundige leiding van Étiènne Cornélis1. Door gehoorproblemen van Étiiènne werd de studiegroep later een leesgroep rond zenboeddhistische teksten. Toen Étiiènne ook hieraan niet meer kon deelnemen vanwege gehoorproblemen hield de leesgroep in 1999 op te bestaan.

Los van de orde der dominicanen werd vanuit de zengroep de leesgroep nieuw leven in 2000 nieuw leven ingeblazen door o.a. Karin Krommenhoek. Deze groep komt in wisselbeurt bij een van de deelnemers thuis bij elkaar, waardoor het aantal deelnemers een maximum van 10 personen kent. Sinds de coronaperiode komt de groep soms online of hybride samen.

De bijeenkomsten vinden ongeveer maandelijks plaats. Ze beginnen en worden afgesloten met een meditatie, waarna een door allen thuis gelezen tekst wordt besproken. De teksten worden in onderling overleg gekozen. Inmiddels, na 23 jaar zijn een groot aantal teksten, zenboeddhistische en aanverwante, gelezen.

Momenteel is in deze groep nog ruimte voor extra deelnemers. Daartoe kan men contact opnemen via T 06.55861778.

Natuurlijk staat het deelnemers van zengroep Oshida vrij binnen de stichting verdere leesgroepen te organiseren.

1 Er is een audio- archief van een aantal van zijn studie avonden.